Uutiset

Alla Caunis Oy:n uutisia yrittäjille ja yrittäjämielisille. Halutessasi voit kommentoida uutisia, otamme mielellämme kommentteja vastaan. Kiitos kaikille kommenteista jo etukäteen.
Tiistai, Heinäkuu 31, 2018, 10:14 | Ei kommentteja »

Verohallinto ottaa käyttöön marraskuun alussa Suomi.fi-valtuudet veroasioinnissa. Suomi.fi:ssä yritys tai yksityishenkilö voi valtuuttaa toisen yrityksen (kuten Caunis Oy:n) tai henkilön hoitamaan veroasioita puolestaan.

Valtuutuksia voi tehdä jo nyt Suomi.fi:n palvelussa, mutta nämä uudet valtuudet alkavat toimimaan vasta 1.11.2018 alkaen. Liikkeen- ja ammatinharjoittajan on tehtävä valtuutus ennen marraskuuta 2018, sillä Katso-tunnistautuminen ei ole enää mahdollista näille henkilöyhtiöille 1.11.2018 jälkeen.

Jos tarvitset aiheesta lisätietoa, ota yhteyttä Caunis Oy:hyn. Sinun suora puhelinnumerosi meille on 044 777 0714.

Lisätietoa verottajan sivuilta: www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2018/omaverossa-otetaan-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-suomi.fi-valtuudet-marraskuussa/


Maanantai, Heinäkuu 23, 2018, 09:22 | Ei kommentteja »

1.1.2019 lähtien Verohallinto ottaa käyttöön kansallisen tulotietojärjestelmän ja tulorekisterin. Nämä muutokset tuovat vuoden alussa välittömiä muutoksia palkka- ym. tietojen ilmoituskäytäntöihin. Tulorekisteri keventää yritysten hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla palkan maksamiseen liittyviä ilmoitusmenettelyjä. Tulorekisteri on tarkoitus korvata nykyisin mm. Verohallinnolle, työeläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastolle toimitettavia vuosi-ilmoituksia.

Sähköinen tulorekisteritietokanta sisältää kattavasti kaikki palkka-, eläke- ja etuustiedot. Tiedon tuottajat – esimerkiksi työnantajat ja tilitoimistot – ilmoittavat vuoden alusta pitäen tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain:

 • 1.1.2019: palkkatiedot
 • 1.1.2020: etuus- ja eläketiedot

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkojen ja etuuksien maksajia tämän aikataulun mukaisesti ilman siirtymäaikoja.

Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, Kela, työttömyysvakuutusrahasto ja työeläkelaitokset. Vuoden 2020 alusta alkaen tiedon käyttäjien määrä laajenee ja mukaan tulevat mm. vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomaiset.

Halutessasi lisätietoja aiheesta ota meihin yhteyttä, 044 777 0714.

Alla linkit asiaan liittyvien tahojen omista sivuista:

Verohallinto: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/ajankohtaista/

Kela: http://uutiskirje.kela.fi/archive/show/2476447

Elo: https://www.elo.fi/tietoa-elosta/uutiset/2018/vinkit-tulorekisteriin-varautumiseen


Perjantai, Toukokuu 25, 2018, 08:54 | Ei kommentteja »

Tähän uutiseen on kerätty tietoja Caunis Oy:n tietosuojapolitiikasta liittyen 25.5.2018 voimaan tulleeseen EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, General Data Protection Regulation). Tietosuoja-asetus pitää sisällään velvoitteita henkilötietoja käsitteleville yrityksille. 25.5.2018 Caunis Oy on päivittänyt sivustomme käytön tietosuojaa ja rekistereitään liiketoimintaansa liittyen. Alla lisätietoa tietosuojastamme.

Asiakasrekisterin tietosuojaselosteemme

Markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Caunis Oy:n sivustojen yleiset käyttöehdot

Evästeiden käyttö


Torstai, Toukokuu 17, 2018, 12:01 | Ei kommentteja »

Rekisterit kuntoon

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Nyt viimeistään syytä laittaa yritysten ja yhteisöjen henkilötietojen käsittely ja tietosuoja-asiat kuntoon. Monet periaatteet säilyvät ennallaan, mutta tietosuoja-asetus tuo myös uusia velvoitteita tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Näihin velvoitteisiin rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden on suhtauduttava vakavasti. Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voi seurata muun muassa sakkoja tai henkilötietojen käsittelykielto.

Tietosuojaperiaatteiden noudattaminen

Henkilörekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on aina

 • käsiteltävä asianmukaisesti, lainmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
 • käsiteltävä turvallisesti ja luottamuksellisesti
 • kerättävä ja käsiteltävä vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
 • kerättävä ainoastaan riittävä ja tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
 • päivitettävä tarvittaessa ‒ epätarkat ja väärät henkilötiedot on oikaistava ja / tai poistettava viipymättä
 • säilytettävä sellaisessa muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten

Suomen Yrittäjät on laatinut oppaan ja toimintaohjeet asetuksen tuomista velvoitteista. Suomen yrittäjien jäseniä tuetaan myös maksuttoman neuvontapalvelun kautta, aiheesta enemmän Suomen yrittäjien sivuilla


Lauantai, Maaliskuu 31, 2018, 15:39 | Ei kommentteja »

Onko se markkinointi- vai edustustilaisuus? Ja saiko niitä arvonlisäveroja vähentää verotuksessa vai ei? Tällaisia kysymyksiä Asiakkaamme tiedustelevat meiltä usein. Kerrataanpa hieman asiaa.

Markkinointikulujen arvonlisäverot ovat vähennyskelpoisia, jos hankinnat liittyvät verolliseen toimintaan. Vastaavasti edustuskulujen vähennysoikeutta on sen sijaan rajoitettu arvonlisäverolaissa. Edustuskuluista vähennystä ei saa tehdä, kun hankinta koskee edustustarkoitukseen käytettäviä tavaroita ja palveluja.

Vähennysoikeuteen vaikuttavat ainakin seuraavat asiat:

 1. tilaisuuden luonne
 2. kulujen luonne
 3. osallistujat

Jos tarjoilu on tilaisuuden pääasia, kyse on edustustilaisuudesta. Tilaisuus voi olla vain osaksi edustustilaisuus, jolloin kulut voidaan jakaa vähennyskelpoisiin ja vähennyskelvottomiin kuluihin. Tilaisuus voi esimerkiksi alkaa markkinointiosuudella ja tämän jälkeen jatkua edustustilaisuutena.

Vaikka tilaisuus olisi markkinointitilaisuus, täytyy tähän tilaisuuteen liittyviä kuluja arvioida erikseen. Yrityksen antama tarjoilu ei ole edustamista, kun se on tavanomaista ja toissijaista tilaisuuden tarkoitukseen nähden.

Sekä edustustilaisuuksille että kohderyhmämarkkinoinnille luonteenomaista on, että ne kohdistuvat rajattuun henkilöpiiriin tai henkilöryhmiin, joiden toimintaan edustamisella tai markkinoinnilla halutaan vaikuttaa. Edustuskuluista poiketen kohderyhmämarkkinointikulut ovat kuitenkin tietyin edellytyksin joko kokonaan tai osittain vähennyskelpoisia.

Jos haluat tietää enemmän kirjanpitoon ja verotukseen liittyvistä asioista, laita aiheesta meille sähköpostia arto@caunis.fi tai soita 0447770714.

Lisätietoa myös verottajan sivuilta


Keskiviikko, Maaliskuu 28, 2018, 10:20 | Ei kommentteja »

Liiketoimintamuodon muutoksessa, jossa liikkeen- tai ammatinharjoittaja taikka maa- tai metsätalouden harjoittaja perustaa liiketoimintaa jatkamaan osakeyhtiön, on usein varainsiirtoverovapaata.

- Muutoksessa täytyy luonnollisesti olla huolellinen, jotta ehdot täyttyvät, kertoo Caunis Oy:n toimitusjohtaja Arto Tuutijärvi. - On syytä huomata, että varainsiirtoverovapaus koskee vain tuloverolain 24 §:n mukaisia toimintamuodon muutoksia osakeyhtiöksi.

On siis huomioitava, että verovapaus koskee vain omaisuutta, jonka luovutus täyttää TVL 24 §:n edellytykset. Jos osakeyhtiöön luovutettavasta omaisuudesta ainoastaan osa täyttää TVL 24 §:n edellytykset, vain tämän omaisuuden luovutus on varainsiirtoverovapaa. Muusta osakeyhtiöön luovutettavasta omaisuudesta on suoritettava varainsiirtovero normaalisti.

Muutoksen yhteydessä yrittäjän merkitsee perustettavan osakeyhtiön osakkeet. Varainsiirtoverovapaus koskee sekä kiinteää omaisuutta että arvopapereita. Vaatimuksena verottomuudelle on yrityksen omistajuuden säilyminen täysin samana sekä liiketoiminnan ja verotuksen jatkuminen samoista tasesaldoista.

Jotta varainsiirtoverottomuus toteutuu, on syytä varmistaa asia yhdessä talouden ammattilaisen kanssa. Meillä Caunis Oy:llä pohdimme Asiakkaittemme talousasioita päivittäin, siksi pystymme antamaan Asiakkaillemme luotettavan palvelun talouden asioissa. Jokainen Asiakkaamme on yksilöllinen ja kaikki tapaukset käymme yhteisesti läpi asiantuntevasti ja luottamuksellisesti.

Jos haluat tietää enemmän verotukseen liittyvistä asioista, varaa maksuton konsultointipuhelu asiantuntijaltamme, laita aiheesta meille sähköpostia arto@caunis.fi tai soita 0447770714.

Linkki verottajan sivulle


Sunnuntai, Maaliskuu 18, 2018, 10:30 | Ei kommentteja »

NHL-into iski myös Caunis Oy:n hintoihin. Uusien Asiakkaittamme tehdessä sopimuksen kanssamme 30.4.2018 mennessä annamme 1 kuukauden tilitoimistopalvelut ilmaiseksi. Kuulostaa Cauniilta.

Ehkä haluat sähköistää kirjanpitosi ja päästä eroon kuittisirkuksesta? Tässä lisätietoa www.caunis.fi/1_13_2_eroon-kuittisirkuksesta.html

Tilitoimiston vaihto ongelmallista? Emme voi puhua muiden puolesta, mutta meillä se on helppoa. Lisätietoa aiheesta www.caunis.fi/1_10_tilitoimiston-vaihto.html

Haluat tietää enemmän vaihtoprosessista? Tästä lisätietoa aiheesta www.caunis.fi/1_14_tilitoimiston-vaihto-prosessi.html

Jos haluat tietää asiantuntevasta palvelustamme lisää, ota meihin yhteyttä: arto@caunis.fi & 0447770714 / Arto

Lisätietoa toiminnastamme myös kotisivuiltamme www.caunis.fi


Tiistai, Maaliskuu 13, 2018, 12:21 | Ei kommentteja »

Voita 2 NHL-lippua 2. marraskuuta pelattavaan loppuunmyytyyn Florida Panthers - Winnipeg Jets -otteluun Helsingissä! + 2 kappaletta 100 euron lahjakorttia

NHL Global Series -kiertue käydään marraskuussa ja NHL saapuu myös Helsinkiin. Helsingissä pelataan kaksi ottelua Florida Panthersin ja Winnipeg Jetsin välillä. Florida Panthersissa pelaa joukkueen tukipilari Alexander Barkov ja Winnipeg Jetsissä maalitykki Patrik Laine. Osallistumalla Tilitoimisto Caunis Oy:n mahtavaan kampanjaan, voit voittaa itsellesi ja yhdelle ystävällesi liput perjantaina 2.11 pelattavaan otteluun. Lisäksi ennen peliä, pelin aikana ja pelin jälkeenkin voi olla nälkä ja jano, joten arvonnan voittaja saa lisäksi 2 kappaletta 100 euron lahjakorttia haluamaansa kohteeseen.

Miten voit voittaa liput ja lahjakortit?

Arvomme liput, jos Tilitoimisto Caunis Oy:n Facebook-sivut saavat vähintään 1000 tykkäystä. Nyt siis tykkäämään Caunis Oy:n Facebook-sivusta, facebook.com/caunisoy . Liput arvotaan 30.4.2018, jos ehto täyttyy. Lisäksi Tilitoimisto Caunis Oy lisää 2 kappaletta 100 euron lahjakorttia arvontavoittoon, jos Tilitoimisto Caunis Oy:n Facebook-sivut saavat vähintään 4000 tykkäystä.

Liput arvotaan Fb-sivumme tykkääjien ja Fb-julkaisun & Fb-julkaisun kommentoijien kesken (molemmista (tykkäämisestä ja kommentoinnista) saa yhden arvan). Kotisivujamme ja Fb-julkaisua voit hyvinkin jakaa, se mahdollistaa paremmin tykkäysten täyttymisen ja samalla näin parannat mahdollisuuttasi voittaa arvonnassa.

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvonnan suorittamisen jälkeen.

Kumpi vie matsin? Panthers vai Jets?

 


Keskiviikko, Tammikuu 3, 2018, 09:57 | Ei kommentteja »

Kilometrikorvaukset 2018

Jos työntekijä on tehnyt tilapäisen työmatkan hallitsemallaan kulkuneuvolla, työnantaja voi maksaa matkasta kilometrikorvausta.

Verohallinto määrää, mikä on verovapaan korvauksen enimmäismäärä. Se, mitä työnantaja maksaa, perustuu työehtosopimukseen, työsopimukseen tai työnantajan käytäntöön.

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten kilometrikorvausten enimmäismäärät vuonna 2018 ovat:

Kulkuneuvo     Korvauksen enimmäismäärä senttiä/km

auto*                                                                         42
moottorivene, enintään 50 hv                                       74
moottorivene, yli 50 hv                                                107
moottorikelkka                                                           102
mönkijä                                                                     96
moottoripyörä                                                            32
mopo                                                                         17
muu kulkuneuvo                                                          10

*42 senttiä kilometriltä, jota korotetaan

- 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
- 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 21 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
- 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
- 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Linkki verottajan sivuille


Keskiviikko, Tammikuu 3, 2018, 15:37 | Ei kommentteja »

Kotimaan päivärahat 2018

Työnantaja voi korvata tilapäisestä työmatkasta aiheutuneita kustannuksia. Korvaukset ovat verottomia, jos ne perustuvat joko todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista.

Päivärahaan vaikuttaa työmatkan pituus ja kohde

Työnantaja voi maksaa työmatkan ajalta päivärahaa, jos matkakohde on yli 15 kilometrin päässä joko asunnostasi tai varsinaisesta työpaikastasi. Työmatkan kesto vaikuttaa päivärahan suuruuteen.

Työmatkan kestoaika             Päivärahan enimmäismäärä euro

yli 6 tuntia (osapäiväraha)        19 euroa
yli 10 tuntia (kokopäiväraha)     42 euroa

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

- vähintään 2 tunnilla               19 euroa
- yli 6 tunnilla                           42 euroa

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10,50 euroa. Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 21,00 euroa.

Lisätietoa aiheesta verottajan sivuilta, linkki


© 2015 - 2018. Kaikki oikeudet pidätetään, Caunis Oy

avainsanat : tilitoimisto netvisor paras edullinen kirjanpito vero neuvonta lahti nastola orimattila


Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.

OK, ymmärrän tai Lisätietoja
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän